WC ŽELĖ ŪLA SU AKTYVIUOJU CHLORU 5 L

Su PVM: 12.99 

Be PVM: 10.74 

SAVYBĖS: Tiršta, koncentruota, nenubėga ir padengia paviršių, gausiai putojanti. Efektyviai plauna unitazus. Sudėtyje esantis aktyvusis chloras balina, naikina nemalonų kvapą. Tinka naudoti sveikatos priežiūros įmonėse, visuomeninės paskirties vietose ir buityje. NAUDOJIMAS: Užpilti valiklio ant valomo paviršiaus, su kempinėle ar šepečiu tolygiai paskirstyti, palikti 3-5 min. ir nuplauti vandeniu. SUDĖTIS: < 5% anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, < 5% nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, < 5% chloro pagrindo balinimo priemonių. SAUGA: Pavojinga. Sudėtyje yra natrio hidroksido ir natrio hipochlorito. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti užrakintą. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą). LAIKYMAS: sausose, vėsiose patalpose, originalioje gamintojo pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės.

Svoris 5 kg
0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasĮ parduotuvę