Grindų valiklis po remonto darbų Anticalc, 5L

Su PVM: 12.69 

Be PVM: 10.49 

* Grindų ploviklis po statybinių darbų.
* Tinka naudoti teracinių, keraminių, linoleumo, natūralaus akmens grindų bei sienų
dėmėms po statybos remonto darbų valymui.
* Tinka plovimui rankiniu bei mechaniniu būdu
* Naudojimas:
Atliekant eilinį grindų valymą 2.0 % koncentracija.
Po remonto valant kalketas grindis 12.0 – 25.0 % koncentracija.
Ypač užterštiems paviršiams 100 % koncentracija.
* Ekspozicijos laikas 20 min.

Tinka naudoti teracinių, keraminių, linoleumo, natūralaus akmens grindų bei sienų dėmėms po statybos remonto darbų valymui.
Tinka plovimui rankiniu bei mechaniniu būdu.

NAUDOJIMAS

Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) vadovaujantis teisės aktais.

SUDĖTIS

Žiūrėti etiketėje ir saugos duomenų lape.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikykite atskirai nuo šarmų ir maisto produktų. Rekomenduojama laikymo temperatūra 5–30 oC.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

 

Tinkamumo naudoti laikas 24 mėn.

Svoris 1 kg

Atsiliepimai

Kol kas atsiliepimų nėra.

Būkite pirmas įvertinęs "Grindų valiklis po remonto darbų Anticalc, 5L"

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

0
    0
    Krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasĮ parduotuvę